Технологични предимства

  • Устойчивост срещу разхлабване от вибрации
  • Уплътнява резбите като елиминира фретинг корозията
  • Лесно и чисто нанасяне
  • Замества механичните осигурители – спестява разходи и поддръжка на инвентар
 

LOCTITE 243

… осигурява болтовете срещу разхлабване. Средна якост.

LOCTITE 270

… осигурява болтовете срещу разхлабване. Висока якост.