Технологични предимства

  • Запълва всички празнини като предпазва от разхлабване, корозия и фретинг корозия
  • Подходящо за високи натоварвания дори и при съществуващите конструкции
  • 100 % контакт– равномерно разпределение на напрежението в сглобката
 

LOCTITE 638

…лепило с бързо втвърдяване. Висока якост.