Технологични предимства

  • Предпазва движещите се части от износване и корозия
  • Предпазва от прегряване
 

LOCTITE LB 8201

…многофункционална смазка