…за секунди лепи разнообразни субстрати. Нисък вискозитет.


Какви функции има, къде се използва

  • Универсално секундно лепило.
  • Нисък вискозитет.
  • Идеално за порьозни субстрати (хартия, дърво, кожа, плат...).
  • работи върху метали, пластмаси и еластомери.
  • Време за фиксиране 3 - 10 сек.
  • Работна температура -40 до +120°C.
  • Одобрения: P1 NSF.

Защо се препоръчва LOCTITE 401?

  • Бързо втвърдяване.
  • Много висока якост на плътно прилепващи части.
  • Перфектен избор за бързи ремонти от всякакъв тип, както и за малки аварийни ремонти.

             

Почистване

Препоръчва се LOCTITE SF 7063 за обезмасляване и почистване на повърхностите преди полагане на лепилото.

Активация

Ако скоростта на втвърдяване е бавна, използвайте активатор LOCTITE SF 7458 ((вж. графика на съотношение скорост на втвърдяване спрямо активатор в ЛТД). Положете активатор върху едната повърхност чрез пръскане, четка или потапяне (без повърхности обработени с грунд). Оставете време за изсъхване на активатора.

Положете лепилото на точки или слой върху едната повърхност (без активирани повърхности).

Монтирайте частите незабавно. Частите трябва да бъдат правилно позиционирани, защото бързото време за фиксиране не оставя възможност за  пренастройване. Сглобката трябва да се държи пристегната до пълно фиксиране на лепилото.

Съвет:
При необходимост излишният продукт може да бъде втвърден с LOCTITE SF 7458. Накапете или напръскайте активатор върху излишния продукт.