Технологични предимства

  • Отлична адхезия на много субстрати и по-специално върху пластмаси и гума
  • Много бързо фиксиране върху частите
  • Лепене на малки части
 

LOCTITE 401

…за секунди лепи разнообразни субстрати. Нисък вискозитет.

LOCTITE 406 / LOCTITE SF 770 KIT

…секундно лепене на трудно лепими пластмаси.