Политика на конфиденциалност

Общи положения

Henkel Bulgaria EOOD, оттук нататък наричано Хенкел, уважава правото на неприкосновеност на всяко лице, което посещава нашия уебсайт. Сега бихме искали да Ви информираме за видовете данни, които събира Хенкел, и как се използват те. Също така ще научите как да упражнявате правата си като субект на данни.

Всички промени в тази Декларация за защита на данните ще бъдат публикувани на тази страница. Това Ви позволява да се информирате по всяко време какви данни събираме и как ги използваме.

Тази Декларация за защита на данните не важи за уебсайтове, достъпни чрез хиперлинкове от сайтовете на Хенкел.

Събиране, употреба и обработка на лични данни

Име на отговорното предприятие: Henkel Bulgaria EOOD

Адрес на отговорното предприятия: Building 2, Floor 4, Business park Sofia, 1766 Sofia, Bulgaria

Хенкел използва личните данни основно за да предоставя този уебсайт на потребителите си. Всяка допълнителна обработка на данни се извършва единствено въз основа на други законови задължения или разрешение, или ако съответният потребител е дал съгласието си на Хенкел. Хенкел съхранява и обработва данни конкретно за следните цели:

Когато потребителите посещават уебсайта, Хенкел автоматично събира и съхранява определени данни. Това включва: IP адресът или ID номерът на съответното крайно устройство, което ни е нужно за предаването на исканото съдържание (напр. особено съдържание, текст, изображения и продуктова информация, както и файлове за сваляне), дейността на потребителите на уебсайта, вида на крайното устройство, браузъра, както и датата и часа на ползване.

Хенкел съхранява тази информация най-много за 7 дни с цел разпознаване и преследване на злоупотреби.

Хенкел също така използва тази информация за подобряване на презентацията, характеристиките и функционалностите на услугата, както и за общи административни цели.

Освен това, Хенкел изтрива или прави анонимни данните за употребата, включително IP адресите без забавяне, веднага щом вече не са необходими за горепосочените цели.

Обработката и употребата на данните се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че (1) обработката е нужна за предоставянето на уебсайта; или (2) Хенкел има наложителен и легитимен интерес в осигуряването и подобряването на функционалността и свободната от грешки дейност на уебсайта и неговата адекватност за нуждите на потребителите.

Допълнителна обработка на данни

Таблица за потребителски запитвания

Може да сте предоставили данните си за контакт чрез нашата форма за контакт. Ще използваме данните ви за контакт, за да отговорим на запитването ви.  

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за обработката на вашето запитване.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

Томболи

Може да  сте предоставили данните си за контакт и адреса си при участие в томболи, които от време на време предлагаме на нашия уебсайт. Ще използваме данните ви с цел провеждане на томболата.  

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел разпращане на наградите или за провеждане на томболата.  

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на томболата.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

Изпитване на продукти

Може да  сте предоставили данните си за контакт и адреса си при участие в изпитвания на продукти. Ще използваме личните ви данни с цел провеждане на изпитването.

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел провеждане на изпитването.

Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на изпитването.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

Уебинар

Може да  сте предоставили данните си за контакт, напр. e-mail адрес, при участието си в уебинари. Ще използваме личните ви данни с цел провеждане на уебинара.

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел провеждане на уебинара.
 
Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за предоставянето на уебинара.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

Проучване

Може да  сте предоставили данните си за контакт, напр. e-mail адрес, при участието си в проучване. Ще използваме личните ви данни с цел провеждане на проучването.

Няма да препращаме личните ви данни на трети страни, освен с цел провеждане на проучването.
 
Обработката и употребата на данните ви се базира на законови разпоредби, които оправдават тези операции въз основата на това, че обработката е необходима за провеждане на проучването.

Ако не сте дали съгласието си за по-дългосрочно съхранение, например в хода на нашето управление на клиентски взаимоотношения, ние ще съхраняваме данните само за срока, необходим за постигане на гореспоменатата цел, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение.

Съгласие/оттегляне на съгласие

Управление на взаимоотношенията с клиентите/потребителите/ Онлайн общности

Може да сте дали съгласие Хенкел да обработва:Данните ви за контакт, които може да сте предоставили на Хенкел, Съдържанието и обстоятелствата на вашата електронна комуникация с Хенкел, като форми за контакт и електронна поща, Вашето ползване на уебсайтовете на Хенкел, Данни за участието ви в онлайн обученията на Хенкел, дейности на страниците на Хенкел в социални мрежи  (блогове, Facebook страници и др..) За целите на реклама (по поща, в браузър, в приложение и както е посочено по-долу, ако предоставите допълнително съгласие), предлагане на технически консултации, като употреба на продукти и консултации,
пазарни проучвания, и предлагане на онлайн услуги, като електронно обучение и уебинари комуникация във връзка със събития провеждане на проучвания За постигане на избраните цели Хенкел може Да комбинира на гореизброените данни с други данни, които са законно събрани от Хенкел за вас, например от томболи или други дейности на уебсайта, и анализира данните за да определи адекватни рекламни действия.

В хода на този анализа Хенкел прилага автоматизирана методология, която помага за приоритизирането на потенциалните продажби. Контактите се категоризират според своите онлайн и офлайн дейности. Въз основа на категорията, в която  са поставени, и местоположението си, те се разпределят между служителите по продажбите и получават различна информация за нашите продукти и услуги, както и рекламни материали.

Може да сте дали съгласието си Хенкел да препраща личните Ви данни на GFK за следната цел:

 • съчетаване и обновяване на адресите  за контакт.

Ние ще съхраняваме данните само за докато съгласието е валидно, или колкото е необходимо, ако важи законово задължение за съхранение

Moжете да оттеглите своето съгласие по всяко време като кликнете на хиперлинк към декларацията за съгласие или като изпратите писмо или имейл на длъжностното служител за защита на данните, Dessislava Boyadjieva, Legal & Compliance Officer, Building 2, Floor 4, Business park Sofia, 1766 Sofia, Bulgaria (E-Mail: dessislava.boyadjieva@henkel.com). Оттеглянето на съгласието няма да се отрази на законността на процесите, възникнали преди неговото оттегляне.

Реклама по електронна поща

Вие може също така да сте декларирали съгласието си Хенкел да се свързва с вас относно оферти, продукти и услуги, от гамата Лепила на Хенкел по електронна поща (e-mail, sms, mms, бързи съобщения) и/или телефон.

Ще използваме данните ви, както е изложено по-горе в раздел Допълнителна обработка на данниот тази Декларация за защита на данните, за да ви предоставим съответните рекламни материали.

Moжете да оттеглите своето съгласие по всяко време като кликнете на хиперлинк към декларацията за съгласие или като изпратите писмо или имейл на длъжностното служител за защита на данните, Dessislava Boyadjieva, Legal & Compliance Officer, Building 2, Floor 4, Business park Sofia, 1766 Sofia, Bulgaria (E-Mail: dessislava.boyadjieva@henkel.com). Оттеглянето на съгласието няма да се отрази на законността на процесите, възникнали преди неговото оттегляне.

Уеб проследяване

Commerce Connector

На нашия уебсайт използваме бутона Buy Now (Купете сега). Бутона Buy-Now се осигурява и контролира от Commerce Connector. Подробна информация за функционалността и обработката на данните може да се намери на следния линк:

Вашите права като субект на данни / Служител по защита на данните

По всяко време можете да упражните правото си за достъп до вашите данни. Освен това, стига да са изпълнени съответните изисквания, можете да упражните следните права:

 • Право на корекция
 • Право на заличаване
 • Право на ограничаване на обработката
 • Право на подаване на жалба до компетентния надзорен орган по защита на данните
 • Право на мобилност на данните (от 25 май 2018 г.)

Право на отказ

За дейности по обработка на вашите лични данни, извършвани на база легитимен интерес от страна на Хенкел, имате право да възразите срещу такава обработка на вашите лични данни по всяко време по причини, произтичащи от вашата конкретна ситуация. Хенкел ще прекрати обработката, осен ако може да докаже наличието на важни причини, които заслужават защита, които са по-важни от вашите интереси, права и свободи, или ако обработката е необходима за упражняване на или защита от законови искове.

В тези случаи, или ако имате други въпроси или желания във връзка с вашите лични данни, моля изпратете e-mail или писмо на нашия служител за защита на данните, Dessislava Boyadjieva, Legal & Compliance Officer, Building 2, Floor 4, Business park Sofia, 1766 Sofia, Bulgaria (E-Mail: dessislava.boyadjieva@henkel.com).

Употреба на добавки за социални медии

Добавките (“plug-ins”) на различни социални мрежи са вградени в нашите уебсайтове. Асоциираните услуги се предоставят от съответните компании („доставчици”). Това са:

 • Facebook се управлява от Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). За преглед на добавките на Facebook и техния вид, посетете:  https://developers.facebook.com/docs/plugins
 • Twitter се управлява от Twitter Inc., 1355 Market St, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA (“Twitter”). За преглед на добавките на Twitter и техния вид, посетете: https://twitter.com/about/resources/buttons
 • Instagram се осигурява от Instagram LLC., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA 94025, USA („Instagram“).За преглед на добавките на Instagram и техния вид, посетете: http://blog.instagram.com/post/36222022872/introducing-instagram-badges
 • Google+ и  YouTube се осигуряват от Google Inc., 1600 Amphitheater Parkway, Mountainview, California 94043, USA (“Google”). За преглед на добавките на Google+ и техния вид, посетете: https://developers.google.com/+/web/; за добавките на YouTube посетете: https://developers.google.com/youtube/subscribe/
 • LinkedIn се предоставя от LinkedIn Corporation, 2029 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA (“LinkedIn”). За преглед на добавките на LinkedIn и техния вид, посетете: https://developer.linkedin.com/plugins#

За подобряване на сигурността на данните ви, когато посещаване нашите уебсайтове, тези добавки представляват бутон за достъп с 2 клика. Тази форма на интеграция гарантира, че когато достъпвате страница в нашия уебсайт, която съдържа такава добавка, вие не сте свързвате автоматично със сървърите на доставчиците. Само ако активирате добавката и така позволите трансфера на данни, браузърът ще създаде пряка връзка със сървърите на доставчиците. Съдържанието на различните добавки тогава се прехвърля директно от доставчика към вашия браузър и се показва на екрана.  

Добавката казва на доставчика коя от нашите уеб страници сте достъпили. Ако докато разглеждане нашия уебсайт сте влезли с потребителския си профил към съответния доставчик, той ще може да съпостави информацията, която достъпвате, с вашия потребителски профил. При използване на която и да е от функциите на добавката (напр. бутона „Харесвам”, оставяне на коментар), тази информация също ще бъде прехвърлена от браузъра директно към доставчика.

Допълнителна информация за събирането и употребата на данни от доставчиците и вашите права и възможности за защита на личната ви неприкосновеност при тези обстоятелства, може да бъде открита в политиките за лична неприкосновеност/защита на данните на доставчиците:

 • Политика  за лична неприкосновеност/защита на данните на Twitter: https://twitter.com/privacy